Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
Bilişsel davranışçı terapisi, insanların düşünce, duygu ve davranışlarını çeşitli yöntemler ile inceleyen psikoloji türüdür. Temelinde bilimsel teknikler yatan bu psikoterapi türünün her psikolojik/psikiyatrik sorun üzerinde oldukça olumlu etkisi vardır. Psikolojik/Psikiyatrik bozukluklara yakalanmamız bilişsel davranışçı terapi ekolüne göre olumsuz düşüncelerden kaynaklanır. Buradan anlıyoruzki yaşamda ne yaşarsak yaşayalım önemli olan olaylardan ziyade olayları algılayış biçimimizdir. Bu aşgılarımız yani olumsuz bakış açımız (olumsuz düşüncelerimiz) her şey ile ilgili olabilir. Örn; kendimiz, çevremiz ve içinde bulundu.

Bu bakış açısına göre olumsuz düşünceler duyguları, duygularda davranışları etkiler. Bunların sonucunda psikolojik/psikiyatrik bozukluklar bireyin farkında olmadığı olumsuz kalıp yargıların içeriğindeki temel düşünceleri destekleyen bir yaşam olayının ardından gelişir.

Bilişsel Davranış Terapi’nin Etkili Olduğu Hastalıklar Nelerdir?
Kaygı bozuklukları, fobiler, obsesis komfülsif bozukluk, depresyon, bipolar bozukluk, madde bağımlılıkları, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak ve daha birçok psikolojik rahatsızlıklar için olumlu yönde etkileri vardır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Tedavisi Nasıl Yapılır?
Terapist danışanlar ile işbirliği içerisinde bir tedavi planı uygular. Bu tedavi planının amacı olmsuz olan düşüncelerin değiştirilip yerine alternatif olumlu düşünebilmesi öğretmektir. Bilişsel davranışa terapi içerisinde farkındalık kazanma egzersizleri rahatlama (nefes) egzersizleri, ödevler, günlük futma ve maruz bırakma teknikleri vardır. Bilişsel Davranışçı Terapi Ne Kadar Sürer?
Bilişsel davranışçı terapinin içeriği gereği süresi ile ilgili net tarih vermek mümkün değildir. Bunun sebebi ise bu terapi bir ekoldür ve danışan terapist etkileşimi şartların haftalık görevlerini yerine getirmesi ve terapiye düzenli gelerek sürece aktif katılması gibi etkenlere bağlı olarak bitiş tarihinin değişecek olmasıdır.