Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, bireylerin uygun meslek seçimi konusunda kararsız kalma, uzun süreli işsiz kalma, kariyer planlama, iş bulma becerileri, sürekli iş değiştirme, çalışma arkadaşları ya da yönetim ile anlaşamama ve mobbing, iş değiştirmeye cesaret edememe, pozisyonunda sabit kalma, iş yerinde mutsuz olma, emekli olma sürecini yönetememe ya da çeşitli korkulardan dolayı erteleme gibi kariyer hayatlarına ilişkin yaşadıkları sorunları kapsayan bireyle ya da grupla sürdürülen danışma sürecidir.

Bu süreçte kariyer psikolojik danışmanın temel amacı destek almak isteyen bireylerin yaşam rollerini ve kariyer amaçlarını netleştirmektir. Test, envanter gibi ölçekler yardımı ile bireylerin ilgi ve yetenekleri ile bireylerin yaşam rolleri ve kariyer amaçlarının neler olduğu ve bireylerin hedef koyarken ya da bu hedefe ulaşırken yaşadıkları sıkıntıların neler olduğu tespit edilir.

Kariyer psikolojik danışmanlığı süresince bireylerin ilgi ve yeteneklerinin test ve ölçekler ile tespit edilmesine ek olarak bireylerin sahip oldukları kişilik özellikleri, ailelerinin beklentileri, iş olanaklarının gerçekliği, ekonomik imkanları, istekler ile gerçeklerin çatışması, geçmiş deneyimlerin sebep olduğu hayal kırıklıkları sonucu atılımda bulunmama durumları da dikkate alınarak bütüncül bir danışma süreci takip edilir.

Meslek Seçimi Aşamasında Olanlar için Kariyer Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Bireylerin yaşamla başa çıkmak için sahip oldukları içsel ve dışsal kaynakları fark etmelerine ve bu kaynakları etkin bir biçimde kullanmalarına yardımcı olmak.
Bireylerin gelecek hedeflerine yönelik doğru eğitim alanları belirlemelerine yardımcı olmak.
Bireylerin aileleri ile yaşadığı çatışmalara çözüm bulmak.
Bireylere meslek seçiminin tüm yaşamlarını nasıl etkileyeceğine dair farkındalık kazandırmak.

İş Arayanlar için Kariyer Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Bireylere mesleklerle ilgili gerekli bilgi ve becerilerin nasıl geliştirileceğini öğretmek.
Bireylere girişkenlik ve iletişim becerilerini öğretmek.
Bireylere cv hazırlama becerilerini öğretmek.
Bireylere iş arama becerileri kazandırmak ve bu becerileri etkili kullanmayı sağlamak.
Bireylere etkin iş görüşmesinin nasıl yapılacağını öğretmek.
Bireylerin kendi yetenek ve kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak.
Bireylerin meslek ve iş alanları ile ilgili bilgi toplamalarına yardımcı olmak.
Bireylerin gerçekçi olmayan özgüvenlerini onlara fark ettirerek bireylerin benlik ve kendilik algılarının netleşmesini sağlamak ve onların doğru kariyer planları yapmalarına yardımcı olmak.
Bireylerin hedeflerine ulaşmak için doğru ve etkin motivasyon geliştirmelerine yardımcı olmak.
Bireylere yaşam rollerinin önemini ve değerlerini fark ettirmek ve geçmişte çeşitli zorunluluklar sonucu bireylerin sahiplenmek zorunda kaldıkları yaşam rollerinin hayatlarındaki etkilerini fark ettirmek.

Çalışanlar için Kariyer Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Bireylere yaşamdaki belirsizlik, değişim ve geçişlerle nasıl başa çıkacaklarını öğretmek.
Bireylere karar verme ve yaklaşım stratejilerini nasıl kullanacaklarını öğretmek.
Bireylere farklı kişilik özelliğine sahip iş arkadaşları ile birlikte çalışabilme ve etkili iletişim kurabilme becerilerinin nasıl kazanılacağını öğretmek.
Bireylere iş hayatındaki çatışmaları nasıl yöneteceklerini göstermek.
Bireylere stres yönetimi, öfke kontrolü, duyguları yönetme, stres altında iken bile duygusal dengeyi sürdürme ve pozitif problem çözme stratejilerini öğretmek.
Bireylerin hızla değişen iş dünyasının taleplerine uyum sağlayacak becerileri nasıl edineceklerini öğretmek.
Bireylerin etkili kariyer gelişimleri için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmak.
Bireylere girdikleri iş ortamında işlerine yarayacak esnek iş becerilerini öğretmek.
Bireylerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına nasıl erişeceklerini göstermek.
Bireylere kendilerini keşfedici aktiviteler vererek kariyer planlarına farklı bakış açıları getirmelerine yardımcı olmak.
Bireylere çalıştıkları kurumun iş kimliği, iş yeterlilikleri ve iş amaçları hakkında farkındalık oluşturmak.
Bireylere çalıştıkları kurum içinde var olan kariyer yollarını göstermek ve o kurum içinde ilerlemek için gereken koşulları fark ettirerek bireylerin doğru atılımlarda bulunmalarına yardımcı olmak.
Bireylerin çalıştıkları kurumun iş taleplerini, davranışsal beklentilerini fark ettirerek örgüt kültürü içinde daha etkin ve işlevsel olarak var olmalarını sağlayarak iş doyumuna ulaşmalarını sağlamak.

Emekli Olmak İsteyenler ya da Emekliler için Kariyer Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Bireylerin emeklilik planları yapmalarını sağlayarak emekliliğe geçişlerini kolaylaştırmak.
Bireylerin emeklilik sonrası hayatlarını dolduracak boş zaman aktiviteleri bulmalarına yardımcı olmak.
Bireylerin emeklilik sonrası geliştirdikleri işe yaramazlık duygularını olumluya çevirmek.