Çocukluk Dönemi Oluşan Bağlanma Yetişkinlik Dönemini Nasıl Etkiler?

Bağlanma, “iki insan arasındaki yakın duygusal bağ” olarak tanımlanabilir. Bağlanma hayatın ilk anlarında başlar. Yaşamın ilk 3 yılında bakım veren ile kurulan bağ, kişinin ilerleyen yaşlarda da kuracağı duygusal ilişkiler için kritik öneme sahiptir. Duyarlı bakım ve fiziksel rahatlık sayesinde bebekte güven duygusu oluşur ve bu güven duygusu bağlanmanın temelini oluşturur. Bu güven duygusu aynı zamanda dünyanın içinde bulunmak için iyi bir yer olduğuna dair ömür boyu süren bir beklentiyi de beraberinde getirir. Bağlanma, bireyin duygu düzenleme konusunda ilk ve en etkili stratejisidir.

Yabancı Ortam Deneyimi

Marry Ainswort (1979), bebeklerdeki güvenli ve güvensiz bağlanma biçimlerini ölçmek amacıyla “Yabancı Ortam” adında gözleme dayalı bir ölçek geliştirmiştir. Ölçekte, bakım verenle ve bir yabancıyla, sırasıyla tanışma, ayrılma ve yeniden bir araya gelme aşamaları bulunmaktadır. Bu çalışmayla, bebeklerin yabancı ortama verdikleri tepki gözlemlenerek bağlanma biçimleri hakkında fikirde bulunulmuştur.

  • Güvenli bağlanan bebekler, çevreyi keşfederken bakım verenlerini güvenlik üssü olarak kullanmışlardır.
  • Güvensiz kaçınan bebekler, bakım verenlerinden kaçarak güvensizliklerini belli etmişlerdir.
  • Güvensiz dirençli bebekler, önce bakım verenlerine yapışmış sonrasında ise bakım verenlerine vurarak veya iterek direnç göstermişlerdir.
  • Son olarak güvensiz dağınık bebekler ise, dağınık, şaşkın davranışlar ve bakım verenine karşı yüksek korku sergilemişlerdir.

Yetişkinlikte Bağlanma Sitillerinin Etkisi

Güvenli bağlanma biçimini sergileyen yetişkinler, ilişkilerine dair daha olumlu görüşler sergileyen ve yakınlaşma konusunda sıkıntı yaşamayan bireylerdir. Romantik ilişkilerinde ise daha başarılı oldukları görülmektedir.

Kaçınmacı bağlanma biçimi sergileyen bireyler, romantik ilişki yaşama konusunda isteksiz davranan ve partnerlerini kendilerinden uzak tutma eğilimi gösteren yetişkinlerdir.

Kaygılı bağlanma biçimi sergileyen bireyler, güven konusunda sıkıntı yaşamakta, kıskanç ve aşırı sahiplenici davranışlar sergilemektedir. Fazla duygusal davranırlar; ancak yakınlaşma konusunda istekleri vardır.

Bağlanmanın Yetişkinlikteki Önemi

Yaşamın ilk yılındaki güvenli bağlanmanın ileri yaşlardaki psikolojik gelişimin temelini oluşturduğu bilinmektedir. Bebeklikte oluşturulan güvenli bağlanma, anne ile bebek arasındaki ilişkinin olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu, ileri yaşlarda sağlıklı bir sosyal duygusal gelişim yaşanması için temel oluşturmaktadır.

Güvenli bağlanan bebek, yetişkinlik döneminde de romantik ilişkilerde güvenli bağlanma örüntüsünü sergiler. İlişkilerinden daha fazla doyum sağladıkları, daha bağlı, güvenli ve uzun süreli ilişkiler yaşadıkları bilinmektedir. Ayrıca, güvenli bağlanma biçimi yaşayan bireyler, stres ve anksiyeteye neden olan durumlar yaşadıklarında çevreden daha fazla destek görmekte ve romantik ilişki içerisinde oldukları bireyler bir problem yaşadığında onlara daha fazla destek olmaktadır.

Güvensiz bağlanma ile depresyonun ilişkili olabileceğinden söz edebilmekle beraber, güvenli bağlanma biçimi sergileyen bireylerin, sağlıklı bir benlik algısına, öz saygıya, öz yeterliliğe sahip oldukları, başarı gösteren bireyler oldukları ve stresle baş etme stratejileri konusunda oldukça başarılı oldukları söylenebilmektedir.